Najnowsze wpisy, strona 2


Postępowanie przetargowe – ważne informacje...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:49

Podmiot przygotowujący i prowadzący postępowanie odnośnie przetargu musi spełniać licznie występujące wymogi określone precyzyjnie przepisami prawa zamówień publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej wypada stworzyć stosowną dokumentację, która powinna być poddana opiniowaniu. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów. W pracy komisji przetargowej niezwykle istotna jest analiza aplikowanych wniosków pod kątem ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę istotne znaczenie ma analiza pod kątem formalnoprawnym poprawności ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego zamówienia publicznego należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. W związku z tym właśnie członkowie komisji przetargowej są zmuszeni znakomicie się orientować w zakresie reguł kreowania pism odpowiadających na odwołania. Absolutnie konieczne może być także wystąpienie przed organem odpowiedzialnym Krajową Izbą Odwoławczą.

Kilka słów o obsłudze prawnej branży...
Autor: prawniczek
Tagi: obsługa prawna   zamówienia publiczne  
18 kwietnia 2014, 12:47

Profesjonalna prawna obsługa w budowlanej branży powinna objąć szeroki wachlarz aspektów. Nie bez znaczenia jest już regularne weryfikowanie treści różnych ogłoszeń o przetargach, na co nie zawsze przedsiębiorcy zwyczajnie będą w stanie znaleźć czas. Ważne jest kompleksowe wsparcie w czasie przygotowywania samej oferty na przetargi typu publicznego. Niezależnie od poziomu atrakcyjności zgłoszonego wniosku, bardzo ważne będą elementy formalne, o poprawność ich zaś powinni zadbać profesjonalnie działający doradcy. To samo będzie dotyczyć wszystkich załączników w tej ofercie. W zakresie niezbędnej obsługi prawnej powinny znaleźć się bieżącego typu konsultacje poprzedzające przetarg.
W przypadku podmiotów, które są odpowiedzialne za zamówienie bardzo istotne jest doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania, a także sporządzenie wzorów dokumentacji przetargu bądź ogłoszeń i protokołów. Zakres usług powinien obejmować konsultacje merytoryczne, wsparcie rozstrzygania protestów, udział w postępowaniu o charakterze odwoławczym. Zleceniodawca będzie mógł nastawić się na aktywne wsparcie w prowadzeniu korespondencji z wykonawcami oraz monitorowaniu realizacji umów.