Najnowsze wpisy, strona 1


Postępowanie przetargowe – informacje...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:55

Każda z zainteresowanych firm przystępująca do przetargu musi mieć świadomość potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może w bezpośredni sposób wynikać z zbyt niskiej znajomości przepisów prawa bądź niemożności w zakresie dotrzymywania warunków szczegółowo opisanych w ramach przetargowej umowy. Poza gruntowną wiedzą w obszarze prawnym warto się przygotować na wysłanie zapytań i wszystkich wymaganych dokumentów wnioskowych do odpowiadającego organizacyjnie za proces postępowania przetargowego. Sama ofertowa propozycja powinna być przygotowana wyczerpująco w aspekcie formalnym – nawet zupełnie drobne nieścisłości będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Istotne znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurencyjnych podmiotów. Po wygranym przetargu konieczne jest stworzenie stosownych umów; możliwe również jest negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W przypadkach szczególnych opisanych przepisami można składać skargi do sądów powszechnych.

Jakie rzeczy powinniśmy wiedzieć w kwestii...
Autor: prawniczek
Tagi: zamówienia publiczne  
18 kwietnia 2014, 12:52

Obecnie w Polsce jest w trakcie realizacji naprawdę dużo spektakularnie skonstruowanych inwestycji z branży budowlanej. Samorządy, wykorzystując dotacje z UE, zapraszają firmy z budowlanego sektora do składania ofert. O czym w głównym stopniu musi wiedzieć firma, która jest zainteresowana aktywnym uczestnictwem w przetargu?
W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych można wziąć udział w terminie do 14 dni. W tego rodzaju przetargowym postępowaniu otwarcie ofert nie ma klauzuli poufności i mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane firmy. Zamawiający przetarg nie może zatem ograniczyć udziału w otwarciu jedynie do reprezentowania podmiotów, które postanowiły złożyć oferty usługowe. Co nie bez znaczenia, organizator przetargu przed procesem otwarcia ofert musi podać kwotę, którą będzie chciał przeznaczyć na proces realizowania inwestycji. O ile patrząc na powyższe najkorzystniej skonstruowana oferta nie będzie przekraczać środków na inwestycję, przetarg nie powinien raczej być unieważniony. Wszyscy zainteresowani treścią ofert mają prawo poznać nazwy firm, które biorą udział w postępowaniu i proponowane kwoty.