Kategoria

Wszytskie


Zamówienia publiczne: przetarg ograniczony...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: zamówienia publiczne   przetarg ograniczony  
25 czerwca 2014, 12:54

W naszym kraju w tym momencie realizowane są i przygotowywane gigantyczne inwestycje budowlane. Jak wynika z wyliczeń, aż 3/4 wszystkich publicznych zamówień w 2011 roku zostało udzielonych firmom w toku przetargu nieograniczonego. Znacznie mniejszą ilość inwestycji poprzedzono przetargami mającymi formę ograniczoną.
Postępowanie w przetargu ograniczonym zakłada udział w nim precyzyjnie określonej grupy podmiotów gospodarczych, które spełniają szczegółowe wymagania. Tego typu przetarg będzie dzielił się na dwa etapy. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o kwalifikację do postępowania przetargowego. Podmioty, które będą włączone do przetargu, zostają poproszone w przebiegu kolejnego etapu o zaprezentowanie w drobiazgowy sposób przygotowanych przez siebie ofert. Warto zaznaczyć, że liczba firm zaproszonych do składania ofert jest ściśle określona (dokładnie: 5–20). Ze względu na rygorystyczny charakter ograniczeń i przepisy formalne, w zasadzie niezbędna jest w tym przypadku konsultacja z prawnikiem. Przetarg ograniczony może być wprost doskonałą szansą dla każdej firmy budowlanej, pod warunkiem rzetelnej, fachowej jakościowo konsultacji prawnej.

Co wpływa na to, że prawna obsługa firm...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: obsługa prawna   budowlanka   prawo w budownictwie  
23 czerwca 2014, 18:18

Prowadzenie firmy z budowlanej branży wymaga nie tylko gruntownej znajomości warunków rynku, tendencji, które panują na nim, i konkurencji. Konieczna będzie dodatkowo szczegółowa znajomość prawa budowlanego. Zawarcie każdego kontraktu jest obwarowane wieloma przepisami. Nawet osoby będące prezesami dużych koncernów budowlanych nie zawsze potrafią wykazać się ich biegłą znajomością. Z tego względu bardzo ważna jest pomoc fachowych doradców. Specyfika budowlanego procesu egzekwuje relacje między wykonawcami a zlecającymi. Wiele spośród nich jest ściśle określonych przepisami prawa. Wsparcie kancelarii prawnej bywa elementem koniecznym w toku administracyjnego postępowania przed organami administracji budowlano-architektonicznej. Będzie się to często wiązało z ustaleniem warunków zabudowy czy też pozyskaniem stosownych zezwoleń na inwestycję. Pomoc prawnicza może również się okazać niezbędna w postępowaniu administracyjnym w zakresie legalizacji obiektów budowlanych i innych budowlanych robót, które wymagają pozyskania stosownych pozwoleń na zgłoszenia lub budowę.