Postępowanie przetargowe – ważne informacje...


Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:49

Podmiot przygotowujący i prowadzący postępowanie odnośnie przetargu musi spełniać licznie występujące wymogi określone precyzyjnie przepisami prawa zamówień publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej wypada stworzyć stosowną dokumentację, która powinna być poddana opiniowaniu. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów. W pracy komisji przetargowej niezwykle istotna jest analiza aplikowanych wniosków pod kątem ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę istotne znaczenie ma analiza pod kątem formalnoprawnym poprawności ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego zamówienia publicznego należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. W związku z tym właśnie członkowie komisji przetargowej są zmuszeni znakomicie się orientować w zakresie reguł kreowania pism odpowiadających na odwołania. Absolutnie konieczne może być także wystąpienie przed organem odpowiedzialnym Krajową Izbą Odwoławczą.