Postępowanie przetargowe – informacje...


Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:55

Każda z zainteresowanych firm przystępująca do przetargu musi mieć świadomość potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może w bezpośredni sposób wynikać z zbyt niskiej znajomości przepisów prawa bądź niemożności w zakresie dotrzymywania warunków szczegółowo opisanych w ramach przetargowej umowy. Poza gruntowną wiedzą w obszarze prawnym warto się przygotować na wysłanie zapytań i wszystkich wymaganych dokumentów wnioskowych do odpowiadającego organizacyjnie za proces postępowania przetargowego. Sama ofertowa propozycja powinna być przygotowana wyczerpująco w aspekcie formalnym – nawet zupełnie drobne nieścisłości będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Istotne znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurencyjnych podmiotów. Po wygranym przetargu konieczne jest stworzenie stosownych umów; możliwe również jest negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W przypadkach szczególnych opisanych przepisami można składać skargi do sądów powszechnych.