Kategoria

Wszytskie, strona 1


Postępowanie przetargowe – informacje...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:55

Każda z zainteresowanych firm przystępująca do przetargu musi mieć świadomość potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może w bezpośredni sposób wynikać z zbyt niskiej znajomości przepisów prawa bądź niemożności w zakresie dotrzymywania warunków szczegółowo opisanych w ramach przetargowej umowy. Poza gruntowną wiedzą w obszarze prawnym warto się przygotować na wysłanie zapytań i wszystkich wymaganych dokumentów wnioskowych do odpowiadającego organizacyjnie za proces postępowania przetargowego. Sama ofertowa propozycja powinna być przygotowana wyczerpująco w aspekcie formalnym – nawet zupełnie drobne nieścisłości będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Istotne znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurencyjnych podmiotów. Po wygranym przetargu konieczne jest stworzenie stosownych umów; możliwe również jest negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W przypadkach szczególnych opisanych przepisami można składać skargi do sądów powszechnych.

Postępowanie przetargowe – ważne informacje...
Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: przetarg   postępowanie przetargowe  
18 kwietnia 2014, 12:49

Podmiot przygotowujący i prowadzący postępowanie odnośnie przetargu musi spełniać licznie występujące wymogi określone precyzyjnie przepisami prawa zamówień publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej wypada stworzyć stosowną dokumentację, która powinna być poddana opiniowaniu. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i planów zakupów. W pracy komisji przetargowej niezwykle istotna jest analiza aplikowanych wniosków pod kątem ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę istotne znaczenie ma analiza pod kątem formalnoprawnym poprawności ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego zamówienia publicznego należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. W związku z tym właśnie członkowie komisji przetargowej są zmuszeni znakomicie się orientować w zakresie reguł kreowania pism odpowiadających na odwołania. Absolutnie konieczne może być także wystąpienie przed organem odpowiedzialnym Krajową Izbą Odwoławczą.