Aspekty tyczące się prawa w branży budowlane...


Autor: prawniczek | Kategorie: Wszytskie 
Tagi: prawo   aspekty prawne   prawo budowlane  
18 kwietnia 2014, 12:42

Prawo związane z budownictwem w naszym kraju jest uznawane za dziedzinę niesłychanie złożoną. Niedogodności w jego praktycznym zastosowaniu może potwierdzić ewidentnie większa część budowlanych przedsiębiorców. Wystarczy podkreślić, że jeszcze na długo przed samym rozpoczęciem jakiejkolwiek większego typu inwestycji trzeba podejmować wiele działań na gruncie formalnościowym. Wymagają one składania rozmaitych pism, wniosków czy odwołań. Zdecydowana większość aktywności obowiązkowych w tym zakresie leży w kompetencjach wykonawcy od konkretnych robót.
Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy budowlani w wielu przypadkach będą czerpać z pomocy kancelarii prawnych zajmujących się realizowaną kompleksowo obsługą inwestycji. Dzięki temu zręcznie unikają problemów, które mogą wynikać z obowiązku sporządzania zawierania umów i składania pism w całym okresie trwania cyklu budowlanego. Wsparcie formalnoprawne jest niezwykle istotne poza tym w postępowaniach przetargowych, dochodzeniu ewentualnie pojawiających się roszczeń czy rozstrzyganiu sporów pomiędzy stronami obowiązującego kontraktu. W świetle obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, które wciąż są nowelizowane, można wręcz stwierdzić, że prawna pomoc w zakresie prowadzenia firmy budowlanej stała się koniecznością.